Ny samarbeidsavtale


Sofia Rens,Skorep og Nøkkelfiling
4 filialer i Oslo
10% rabatt på rens,
vask,skoreparasjoner,
skreddertjenester,
nøkkelfiling og
låsservice
Gjelder ved hvert besøk